Tetapan

Dengan fungsi "Settings" daripada start menu, tetingkap dengan menu pelbagai tetapan akan terbuka:

Fungsi "Instruments in use" dan "Instrument browser" telah dibincangkan di bahagain sebelum ini. Fungsi "Change password" dan "Change phone password" jelas dinyatakan. Dengan "Network settings" anda boleh mengubah komposit sambungan dan kepentingan untuk alamat IP server syarikat untuk akaun Sebenar atau Demo.

Tetapan Dagangan

Dengan fungsi "Trade settings" tetingkap berikut akant terpapar:

Berikut adalah parameter yang digunakan di dalam dialog kedudukan terbuka, ditetapkan sebagai dasar.

Tetapan untuk mod lock dan tetapan pesanna boleh ditetapkan dengan cara berikut:

 • jika ia ditandakan di "Use locks", anda boleh menggunakan mod "Lock" di dalam operasi anda, tetapan atau penutupan mod di setiap operasi boleh dilakukan.
 • Jika tidak ditandakan, anda tidak boleh menggunakan mod "Lock" di dalam operasi anda.
 • Di ruangan "Default lock" anda boleh menetapkan "On" atau "Off" untuk menetapakan mod LOck sebagai dasar.
  • Di ruangan lain tetingkap, isi padu, tempoh pesanan, jarak trailing stop dan nilai sisihan ditetapkan sebagai dasar untuk transaksi dan pesanan.

   Untuk menyempurnakan anda perlu menekan "OK".

   Tetapan tambahan

   Dengan fungsi "Miscellaneous" tetingkap berikut akan terpapar:

   Di tetingkap ini anda boleh menetapkan pemberitahuan hasil operasi, kedalaman sejarah akaun dan tetapan untuk menyimpan tempoh carta bagi setiap alatan.

   Fungsi "Save chart interval for each instrument" beroperasi dalam kaedah berikut:

   • jika tidak terdapat tanda, ketika membuka cartatempoh masa mana-mana alatan sebelumnya digunakan padanya.
   • jika terdapat tanda, rangka masa carta alatan yang sama yang dibuka sebelum ini dipilih.
   • Tetapan log masuk

    Dengan fungsi "Logins", tetingkap akan terpapar dimana anda boleh mengubah senarai akaun:

    Dengan memilih log masuk di tetingkap berikut anda boleh mengeluarkan tetingkap dialog, dimana anda boleh mengubah log masuk, kata laluan atau memadam log masuk daripada senarai.

    Dengan butang "Add", anda boleh menambah log masuk baru.