Ubah dan Padam Pesanan

Anda boleh memadam pesanan dengan menekan pada alatan yang dikehendaki di tetingkap senarai pesanan (buka tetingkap ini dengan menekan pada “Portfolio” --> "Orders"). Carta dengan alatan berikut akan terpapar dengan parameter pesanan dan dua butang.

Di tetingkap ini anda boleh mengubah parameter pesanan dengan menekan butang "Edit pending order". Jika anda ingin memadamkannnya, tekan pada butang "Delete pending order".

Pesanan OCO dan activated boleh diubah atau diapdam dengan kaedah yang sama.