Senarai Kedudukan Terbuka

Anda boleh melihat senarai kedudukan terbuka dengan fungsi "Open positions" di start menu:

Arah kedudukan dinyatakan dalam "Buy" untuk kedudukan panjang dan "Sell" untuk kedudukan pendek. Di ruangan "Price" anda boleh dapati harga buka kedudukan dan harga semasa alatan berikut (untuk menutup kedudukan). Seterusnya, anda boleh lihat aras Henti Kerugian, Ambil Keuntungan dan Trailing Stop kedudukan. Di lajur kanan anda boleh dapati nombor transaksi dan hasil dagangan semasa - Untung/Rugi di dalam mata wang akaun. Selain itu, kedudukan dengan keuntungan diwarnakan hijau, manakala kerugian wanra merah.

Senarai kedudukan terbuka boleh disusun dengan butang ke-4 daripada kiri di toolbar:

Selain itu, ia boleh dilaksanakan dengan 5 ciri-ciri: ID Transaksi, Arah, Alatan, Untung/Rugi dan Isi padu.

Tambahan pula, senarai kedudukan terbuka boleh dipaparkan dalam bentuk agregat semua kedudukan terbuka dengan fungsi "Sum open positions" daripada start menu.