Membuka Carta | Forex iOS | IFCM Malaysia
Broker CFD Dalam Talian IFC Markets

Membuka Carta

1. Membuka carta

Anda boleh membuka carta alatan dengan menekan pada alatan yang dikehendaki di tetingkap "Quotations". Contoh carta:

Anda boleh mengubah carta ke kanan atau ke kiri dengan sentuhan jari. Jika anda mengerakkan pada rangka masa, carat berikut akan berubah bergantung pada arah pergerakkan. Manakala mengerakkan pada skala harga, secara tidak langsung ia akan memampatkan atau melebarkan carta secara menegak.

2. Tetapan carta

Di bahagian bawah tetingkap carta terdapat panel dengan lima butang serta butang untuk menetapkan parameter carta (ikon gear). Apabila menekan padanya tetingkap tambahan untuk tetapan akan terbuka:

Di tetingkap ini, anda boleh memilih tempoh masa carta, tetapkan petunjuk dan objek grafik.

3. Petunjuk

Melalui fungsi "Indicators" anda boleh membuka tetingkap untuk menetapkan petunjuk untuk analisis teknikal dan mengubah petunjuk yang telah ditetapkan sebelum ini:

Di tetingkap ini anda boleh melakukan perkara berikut:

  • Butang "Edit" untuk memadam petunjuk;
  • Butang "Add" untuk menetapkan petunjuk baru;
  • Dengan menekan pada petunjuk yang dikehendaki anda boleh mengubah parameternya;
  • Butang "Chart" kembali ke tetingkap carta.

Butang "Add" buka tetingkap dengan kumpulan petunjuk:

Sebagai contoh, pilih kumpulan "Oscillators" - tetingkap dengan petunjuk kumpulan ini akan terbuka:

Pilih petunjuk "Envelopes" dan tetapkan nilainya dan parameter warnanya:Butang "Done" akan memaparkan petunjuk berikut di carta.

4. Objek grafik

Melalui fungsi "Graphical objects" anda boleh tetingkap untuk menetapkan objek grafik dan mengubah objek yang telah ditetapkan sebelum ini:

Contohnya, pilih "Trendline (ray)" kita boleh lihat carta dengan garisan trend dalam mod navigasi, yang boleh digerakkan:

Untuk mengubah objek berikut daripada mod aktif kepada mod biasa, pilih salah satu kaedah berikut:

  • tekan pada butang "Unselect" di penjuru kanan atas skala carta menegak;
  • Tekan pada objek untuk beberapa saat dan pilih fungsi "Unselect" di konteks tetingkap yang terbuka;
  • di menu objek grafik pilih fungsi "Select", tandakan objek yang dikehendaki dan tekan "Unselect all".

Padam objek atau tukarnya kepada mod aktif di konteks menu atau melalui menu objek grafik.

Close support
Call to Skype Call to messenger Call to telegram Call to WhatsApp Call Back