Nyahkunci Kedudukan

Untuk nyahkunci kedudukan, untuk menjumlahkan kedudukan bertentangan pada alatan yang sama, anda boleh menekan butang "Unlock" di tetingkap senarai kedudukan terbuka dan tandakan pada alatan yang diperlukan. Misalnya, tandakan dua kedudukan bertentangan pada #C-BRENT:

Nyahkunci dengan butang "OK" /"Unlock selected" dan akan mengahasilkan seperti berikut:

Hasilnya, selepas nyahkunci kedudukan panjang pada #C-BRENT dengan isi padu 142.28 dan kedudukan pendek dengan isi padu 100.00, kemudian kedudukan panjang dengan isi padu 42.28 dicipta dengan harga dibuka bersamaan dengan kedudukan terbesar (arahan berkaitan Ambil Keuntungan dan Henti Kerugian turut diambil daripada kedudukan terbesar).