Sejarah Pesanan

Pergi ke tab "History" di toolbar dan tekan butang "Orders" untuk membuka tetingkap dengan sejarah pesanan. Untuk menetapkan parameter sejarah akaun pilih fungsi "Filter":


Di tapisan ini anda boleh menetapkan parameter berikut:

  • Jenis dan status pesanan yang akan dipaparkan di dalma jadual
  • Bilangan maksimum laopran
  • Tempoh waktu untuk membentuk jadual semua dagangan dan baki operasi akaun dalam tempoh waktu yang ditetapkan (tarikh ditetapka dengan menekan pada "From" dan "To") untuk peristiwa berikut: Placed, Activated, Closed.

Untuk membuka senarai jenis, pilih fungsi "Type" yang akan membuka tetingkap berikut:

Untuk membuka senarai status pilih fungsi "State" yang akan membuka tetingkap berikut:

Untuk memilih jenis dan status anda perlu memilih di dalam senarai.

Butang "Done" akan menyempurnakan pembentukkan dan memaparkan jadual sejarah pesanan:

Setiap barisan dengan nama alatan mencerminkan hasil pesanan (sebagai contoh, "Changed", "Del. by user", "Executed" dan lain-lain).