Senarai Pesanan

Anda boleh lihat senarai pesanan yang ditetapkan dengan fungsi "Orders" di start menu:

Arahan berkaitan (Ambil Keuntungan dan Henti Kerugian) untuk membuka kedudukan dipaparkan di dalam jadual berikut dalam bentuk: kedudukan dipaparkan dan arahan TP dan SL di dalamnya. Tamsilnya, "AU200 position" dan 2 pesanan TP dan SL.

Jadual kedudukan terbuka boleh disusun dengan butang kanan di toolbar:

Penyusunan berikut boleh dilaksanakan dalam 5 ciri: arah pesanan, tempoh, alatan, pesanan Stop/Limit dan isi padu.