Waktu Dagangan CFD dan Forex - Sesi Pasaran


Alatan daganganWaktu dagangan (CET)Masa dagangan serantau (Jumaat)
Forex Isnin 00:00 — Jumaat 22:00 00:00 — 22:00
EURRUB, USDRUBIsnin — Jumaat (08:00 — 17:00) 08:00 — 17:00
Logam berhargaIsnin (01:00 — 23:00) ,
Selasa — Jumaat (00:00 — 23:00)
00:00 — 23:00
CFD pada saham: bursa saham TSE (Jepun) / #T-... Isnin — Jumaat (01:00 — 03:30, 04:30 — 07:00)01:00 — 03:30, 04:30 — 07:00
CFD pada saham: bursa NYSE, NASDAQ (AS) / #S-... Isnin — Jumaat (15:30 — 22:00)15:30 — 22:00
CFD pada saham: Bursa saham LSE (IOB) (Great Britan) / #R-... Isnin — Jumaat (09:00 — 16:30)09:00 — 16:30
CFD pada saham: bursa LSE (UK) / #L-... Isnin — Jumaat (09:00 — 17:30)09:00 — 17:30
CFD pada saham: bursa saham HKEx (Hong Kong) / #H-... Isnin — Jumaat (02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00)02:30 — 05:00, 06:00 — 09:00
CFD pada saham: Bursa Xetra (Jermani) / #D-... Isnin — Jumaat (09:00 — 17:30)09:00 — 17:30
CFD pada saham: Bursa saham ASX (Australia) / #A-... Isnin — Jumaat (00:00 — 06:00)00:00 — 06:00
CFD ETFIsnin — Jumaat (15:30 — 22:00) 15:30 — 22:00
CFD berterusan pada indeks
AU200Isnin — Jumaat (00:00 — 06:25, 07:15 — 19:00) 00:00 — 06:25, 07:15 — 19:00
FR40Isnin — Jumaat (08:00 — 21:55) 08:00 — 21:55
DE30Isnin — Jumaat (08:00 — 22:00) 08:00 — 22:00
EU50Isnin — Jumaat (08:00 — 22:00) 08:00 — 22:00
GB100Isnin — Jumaat (09:00 — 22:00) 09:00 — 22:00
HK50Isnin — Jumaat (02:15 — 05:00, 06:00 — 09:10, 10:20 — 16:40) 02:15 — 05:00, 06:00 — 09:10, 10:20 — 16:40
NIKKEIIsnin — Jumaat (01:00 — 16:30) 01:00 — 16:30
DJIIsnin — Jumaat (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
Nd100Isnin — Jumaat (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
SP500Isnin — Jumaat (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
USDIDXIsnin 00:00 — Jumaat 22:00 00:00 — 22:00
CFD berterusan pada Komoditi
#C-ROBUSTAIsnin — Jumaat (10:00 — 18:30) 10:00 — 18:30
#C-SUGARIsnin — Jumaat (10:30 — 19:00) 10:30 — 19:00
#C-COFFEEIsnin — Jumaat (11:15 — 19:30) 11:15 — 19:30
#C-COCOAIsnin — Jumaat (11:45 — 19:30) 11:45 — 19:30
#C-ORANGEIsnin — Jumaat (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#C-FCATTLEIsnin — Jumaat (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LCATTLEIsnin — Jumaat (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-LHOGIsnin — Jumaat (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#C-COPPERIsnin (01:00 — 23:00) ,
Selasa — Jumaat (00:00 — 23:00)
00:00 — 23:00
#C-HEATOILIsnin (01:00 — 23:00) ,
Selasa — Jumaat (00:00 — 23:00)
00:00 — 23:00
#C-NATGASIsnin (01:00 — 23:00) ,
Selasa — Jumaat (00:00 — 23:00)
00:00 — 23:00
OILIsnin (01:00 — 23:00) ,
Selasa — Jumaat (00:00 — 23:00)
00:00 — 23:00
#C-CORNIsnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-OATSIsnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-RICEIsnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBIsnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-SOYBMIsnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-WHEATIsnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#C-BRENTIsnin — Selasa (00:00 — 24:00, 02:00 — 24:00),
Rabu (00:00 — 24:00) ,
Jumaat (02:00 — 23:00)
02:00 — 23:00
#C-COTTONIsnin — Jumaat (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
Alatan Emas
XAUOILIsnin (01:00 — 23:00) ,
Selasa — Jumaat (00:00 — 23:00)
00:00 — 23:00
XAUXAGIsnin (01:00 — 23:00) ,
Selasa — Jumaat (00:00 — 23:00)
00:00 — 23:00
XAUSnPIsnin — Jumaat (02:00 — 22:00) 02:00 — 22:00
CFD pada Komoditi Niaga Hadapan
#F-BR...Isnin — Selasa (00:00 — 24:00, 02:00 — 24:00),
Rabu (00:00 — 24:00) ,
Jumaat (02:00 — 23:00)
02:00 — 23:00
#F-CC...Isnin — Jumaat (11:45 — 19:30) 11:45 — 19:30
#F-CL...Isnin (01:00 — 23:00) ,
Selasa — Khamis (00:00 — 23:00),
Jumaat (00:00 — 22:00)
00:00 — 22:00
#F-CT...Isnin — Jumaat (03:00 — 20:20) 03:00 — 20:20
#F-GF...Isnin — Jumaat (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HE...Isnin — Jumaat (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-HG...Isnin (01:00 — 23:00) ,
Selasa — Jumaat (00:00 — 23:00)
00:00 — 23:00
#F-HO...Isnin (01:00 — 23:00) ,
Selasa — Jumaat (00:00 — 23:00)
00:00 — 23:00
#F-JO...Isnin — Jumaat (14:00 — 20:00) 14:00 — 20:00
#F-KC...Isnin — Jumaat (11:15 — 19:30) 11:15 — 19:30
#F-LE...Isnin — Jumaat (15:30 — 20:05) 15:30 — 20:05
#F-NG...Isnin (01:00 — 23:00) ,
Selasa — Jumaat (00:00 — 23:00)
00:00 — 23:00
#F-QB...Isnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-RC...Isnin — Jumaat (10:00 — 18:30) 10:00 — 18:30
#F-SB...Isnin — Jumaat (10:30 — 19:00) 10:30 — 19:00
#F-ZC...Isnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZM...Isnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZO...Isnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZR...Isnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20
#F-ZW...Isnin — Jumaat (02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20) 02:00 — 14:45, 15:30 — 20:20

Kembali ke atas

Hubungi