Laporan Sejarah Akaun

Bagi mendapatkan laporan sejarah akaun untuk tempoh waktu tertentu, pilih fungsi “Laporan Sejarah Akaun” di tab “Paparan” terminal.

Tetingkap dialog “Tapis Sejarah Akaun” akan terpapar. Di dalam tetingkap berikut, pada blok “Jangka masa”, anda boleh menetapkan jarak waktu untuk pembentukkan jadual kesemua dagangan dan baki operasi akaun untuk waktu yang ditetapkan:

Selain itu, anda boleh melakukan berikut dari tetingkap yang sama:

  • Di bahagian “Ciri-ciri”, anda boleh menetapkan senarai operasi yang akan dimasukkan di dalam pembentukkan jadual sejarah (asalnya kesemua operasi) dengan klik label “On” dan pilih jenis operasi yang diperlukan;
  • Di bahagian “Terbaru”, menandakan bilangan maksimum laporan terbaru yang dipaparkan;
  • Di bahagian “Paparan Laporan”, pilih salah satu daripada jenisnya.

Untuk membentuk dan memaparkan jadual sejarah akaun pada skrin anda, klik butang “OK” – tetingkap “Laporan Sejarah Akaun Pada…” akan terbuka. Jika sekiranya anda memilih jenis laporan “Gabungan rekod” (asal), setiap kedudukan akan dipaparkan pembukaan, penutupan dan hasilnya di dalam satu baris:

Jika sekiranya memilih jenis laporan “Mendatar”, pembukaan, penutupan dan hasilnya (kredit ke baki akaun) akan dipaparkan di dalam tiga baris yang berbeza:

Seterusnya, jadual berikut boleh disusun berdasarkan mana-mana lajur dengan menekan pada namanya.

Dengan menekan tetikus kanan pada tetingkap laporan, anda boleh memaparkan kesemua konteks menu dengan lima kumpulan fungsi yang berguna:

  • Tapisan dan Muat semula laporan;
  • Membuka dialog Transaksi, Pesanan dan Carta, jika pembukaan dibuat pada barisan alatan kewangannya;
  • Paparan cetakkan;
  • Tetapan jadual laporan;
  • Eksport laporan berikut ke file dengan sambungan ".csv".