Bagaimana untuk Menetapkan Pesanan Tertungak

Jika anda ingin membuka kedudukan pada masa akan datang pada harga yang berlainan daripada harga pasaran semasa, anda perlu menetapkan Pesanan tertunggak. Pesanan tertunggak merupakan pesanan yang akan dibuka secara automatik apabila pasaran mencapai harga yang ditetapkan.

Terdapat beberapa cara untuk menetapkan pesanan tertunggak:

 • Pilih "Dagangan" dari menu utama dan tekan pada "Pesanan".
 • Tekan tetikus kanan pada tetingkap "Sebutan pasaran" dan pilih fungsi "Pesanan" daripada konteks menu.
 • Tekan tetikus kanan pada tetingkap "Carta" alatan kewangan dan pilih "Pesanan" daripada konteks menu.
 • Di tetingkap "Kedudukan terbuka", "Bilangan kedudukan terbuka" dan "Pesanan" tekan tetikus kanan pada baris kedudukan (pesanan) pada alatan kewangan yang dikehendaki dan pilih "Pesanan" daripada konteks menu yang terpapar.

Di tetingkap "Pesanan" anda boleh menetapkan parameter pesanan.

Tetingkap "Pesanan" mengandungi tiga jenis pesanan:

 1. Pesanan tertunggak
 2. Pesanan ОСО (One-Cancels-the-Other)
 3. Pengaktifan pesanan.

Untuk memilih jenis pesanan, tekan pada butang berkaitan.

Pesanan tertunggak buka kedudukan dagangan apabila pasaran mencapai harga, yang ditetapkan oleh anda.Satu membatalkan yang lain (OCO), pesanan berikut membolehkan anda untuk mempertimbangkan senario peergerakkan pasaran yang lebih kompleks, melaksanakan satu pesanan tertunggak dan membatalkan satu lagi.Pengaktifan pesanan merupakan pesanan universal, yang membolehkan anda membuka pesanan Tertunggak dan OCO dengan kadar harga pengaktifan.Parameter yang perlu ditetapkan dalam ruangan dialog tetingkap:

 • "Alatan kewangan" – pilih alatan kewangan daripada senarai, menukar alatan jika diperlukan.
 • "Tempoh masa" – memilih tempoh masa pesanan: pilihan "GTC" pesanan kekal sehingga ia dilaksanakan atau dibatalkan oleh pedagang; pilihan "Hari" pesanan dipadam secara automatik apabila sesi dagangan luput.
 • "Harga" – Harga di mana kedudukan akan dibuka.
 • "Isi padu" - Isi padu (dalam unit mata wang dasar bagi pasangan atau aset dasar).
 • "Arah" – Beli atau Jual.
 • "Kunci" – Mod Kunci untuk melaksanakan transaksi dengan pesanan.
 • "Henti kerugian:" – tanda dan harga Henti kerugian, dikaitkan pada kedudukan yang akan dibuka oleh pesanan tertunggak.
 • "Ambil keuntungan:" – tanda dan harga Ambil keuntungan, dikaitkan pada kedudukan yang akan dibuka oleh pesanan tertunggak.
 • "Jarak Trailing stop" – tanda dan jarak untuk mod Trailing stop, ditetapkan pada kedudukan yang akan dibuka oleh pesanan tertungak.
 • "OK" - pengesahan tetapan atau "Batal" – membatalkan tetapan pesanan tertunggak.

Pesanan yang ditetapkan akan muncul dalam jadual tetingkap "Pesanan".

Untuk memadam pesanan di tetingkap "Pesanan" tekan tetikus kanan pada baris dengan pesanan dan pilih "Padam" daripada konteks menu.

Untuk mengubah pesanan yang telah ditetapkan di tetingkap "Pesanan" tekan tetikus kanan pada baris dengan pesanan dan pilih "Edit" daripada konteks menu. Tetingkap dialog "Pesanan" akan terbuka, dimana anda boleh mengubah mana-mana parameter pesanan.