Analisis Margin

Melalui fungsi “Margin analysis” di menu utama, tetingkap berikut akan terpapar:

Tetingkap berikut memaparkan keadaan semasa baki akuan, untung/rugi kedudukan terbuka, margin, dan lain-lain.