Senarai Pesanan

Di tab "Portfolio" toolbar, anda boleh membuka tetingkap pesanan dengan butang "Orders" di atasnya:

Senarai pesanan yang ditetapkan merangkumi tiga jenis pesanan - tertunggak, ОСО dan pengaktifan pesanan. Arahan berkaitan (Ambil Keuntungan dan Henti Kerugian) untuk kedudukan terbuka hanya boleh dilihat di senarai kedudukan terbuka.