Objek Grafik

Anda boleh menetapkan objek grafik untuk analisi teknikal dan ubahkannya dengan butang "Graphical objects" di bawah carta (ke-4 daripada kiri):

Memilih objek (misalnya, "Trendline (ray)") anda boleh mengerakkannya di carta dengan mod "selected":

Untuk nyahpillih objek berikut anda perlu menekan butang "Unselect" yang boleh didapati di atas skala harga.

Dengan menekan pada objek carta anda akan membuka tetingkap dialog untuk menetapkan rejim objek berikut, serta semua objek lain:

Dengan memilih fungsi "Properties" anda boleh mengubah ciri-ciri objek (termasuk perletakkannya) di dalam dialog berikut tab ke-2:

Dengan butang "OK" objek grafik ditetapkan pada carta.