Laporan Sejarah Pesanan

Untuk membentuk laporan sejarah pesanan untuk tempoh masa tertentu, pilih fungsi “Laporan Sejarah Pesanan” di tab “Paparan” terminal.

Tetingkap dialog “Tapis Sejarah Pesanan” akan terbuka. Di dalam tetingkap berikut, anda boleh menetapkan jarak waktu untuk pembentukkan jadual operasi dengan pesanan untuk tempoh masa tertentu: di bahagian “Ditempatkan” – untuk pesanan yang ditetapkan pada waktu tertentu; di bahagian “Diaktifkan” – untuk pesanan yang diaktifkan pada waktu tertentu; di bahagian “Ditutup”- untuk pesanan yang dibatalkan atau dilaksanakan pada waktu tertentu. Selain itu, jadual berikut boleh ditapis dengan memilih jenis pesanan di bahagian “Ciri-ciri” dan jenis operasi dengan pesanan di bahagian “Keadaan”. Di bahagian “Terbaru”, anda boleh menetapkan bilangan maksimum paparan laporan terbaru.

Setelah klik pada butang “OK”, tetingkap laporan sejarah pesanan akan terbuka:

Harus diingati pesanan, dengan status tertungak/tertunda, tidak dipaparkan di dalam laporan - hanya tindakan dengan pesanan dipaparkan di dalam laporan. Pesanan dengan status tertungak/tunda boleh dilihat di jadual "Pesanan" terminal dagangan. Tambahan pula, jadual laporan boleh disusun berdasarkan pada mana-mana lajur dengan menekan pada namanya.

Dengan menekan tetikus kanan pada tetingkap laporan, anda boleh memaparkan konteks menu dengan lima fungsi:

  • Tapisan dan muat semula laporan, serta menyusun berdasarkan kumpulan tertentu (tamsilnya, jika pesanan tertungak, dibatalkan oleh Take Profit/Ambil Keuntungan dan Stop Loss/Henti Kerugian orders, tiga laporan berikut mengenai pemadaman pesanan berikut akan dikumpulkan bersama);
  • Membuka dialog transaksi, psanan dan carta jika ia dibuka pada barisan alatan kewangan yang bersesuaian;
  • Cetakkan dengan paparan;
  • Tetapan jadual laporan;
  • Mengeksport laporan dengan fail sambungan ".csv".