Rujukan Alatan

Di tetingkap "Quotes" anda hanya boleh lihat sebutan alatan yang digunakan. Anda boleh ubah alatan yang digunakan, dengan memadam atau menambah alatan baru daripada Alatan Rujukan. Selain itu, anda boleh ubah urutan alatan di dalam senarai tetingkap "Quotes".

Anda boleh buka tetingkap "Instruments in use" dengan kaedah berikut:
  • dengan butang ke-3 "Edit used instrument" daripada kiri di toolbar tetingkap "Quotes"
  • dengan fungsi "Instrument in use" di tetingkap "Settings", tersedia di start menu

Di tetingkap "Instrument in use" anda boleh menambah alatan daripada Rujukan, padam alatan daripada senarai alatan yang digunakan dan mengubah urutannya di tetingkap "Quotes".

Untuk memadam alatan daripada senarai alatan yang digunakan, anda perlu menandakan alatan yang dikehendaki dan tekan butang "Remove" di toolbar tetingkap. Selain itu, anda boleh memadam alatan yang tidak terdapat kedudukan ataupun pesanan padanya (alatan berikut memiliki font yang berbeza).

Untuk mengubah urutan alatan anda (yang terdapat di tetingkap "Quotes") anda perlua memilih alatan dengan menandakannya pada ikon khas di sebelah kanan alatan dan pindahkannya ke atas atau ke bawah.

Untuk menambah alatan daripada Rujukan Alatan ke alatan yang digunakan anda boleh ikuti langkah-langkah berikut:

  • dengan butang "Add" di toolbar tetingkap "Instrument in use" window
  • Dengan butang ke-4 "Add instruments" daripada kri di toolbar tetingkap "Quotes" window
  • dengan fungsi "Instrument browser" di tetingkap "Settings"

Tetingkap "Instrument browser" dengan kumpulan alatan akan terpapar:

Selepas memilih kumpulan alatan yang dikehendaki dan untuk memasukkan alatan berikut ke senarai anda perlu tandakan alatan berikut dan tambahkannya ke alatan yang digunakan.

Sebagai contoh, dalam situasi memilih "Precious Metals" tetingkap berikut akan terpapar:

Pilih alatan yang anda ingin masukkan ke senarai alatan yang digunakan (XAUUSD, sebagai conoth) dan tekan butang "Add selected".