Beroperasi dengan Template Carta

Di carta alatan kewangan anda boleh menyimpan set pakej, Petunjuk dan Obejk (berserta tetpan semasa mereka) dan tetapan carta lain. Pakej berikut diberi nama Template carta. Template carta disimpan di PC pengguna dengan nama yang ditetapkan oleh pengguna. Dengan kata lain, dengan menggunakan template anda boleh menukar tetapan satu carta (petunjuk, objek dan tetapan lain) kepada yang lain.

1. Beroperasi dengan Template carta.

Untuk menggunakan template carta, tekan tetikus kanan pada tetingkap carta yang aktif dan pilih "Template" di konteks menu yang terpapar.

Pilihan "Simpan carta sebagai template..." berada di baris pertama dan diikuti dengan senarai template yang telah tersedia:

a)Tekan tetikus kiri pada "Simpan carta sebagai template ..." untuk membuka tetingkap dialog "Menambah template carta", masukkan nama template di tetingkap yang terbuka dan tekan "OK" untuk menyimpan template berikut.

b)Jika kita menekan tetikus kiri pada nama carta, yang terdapat di dalam senarai di konteks menu, di ilustrasi pertama, carta semasa akan mengikuti semua tetapan template termasuk petunjuk dan objek.

2. Mengeksport template.

Untuk mengeksport template carta buka tab "Tetapan" di menu utama dan pilih "Eksport..." di konteks menu yang terpapar.

Kemudian, di tetingkap dialog "Eksport tetapan" anda boleh menandakan tetapan yang dikehendaki untuk diekportkan. Di dalam contoh kami semua template carta dipilih unutk dieksport. Selepas menekan Eksport anda boleh dapati fail di cakera anda dengan sambungan "tte" berserta tetapan template.

3. Beroperasi dengan senarai template carta.

Untuk memadam template daripada senarai (dari pangkalan data template terminal) pergi ke “Tetapan” – “Template carta...”:

Di tetingkap dialog tandakan template yang ingin dipadam dan tekan "Padam", seterusnya "Yes" (sebagai pengesahan) dan "OK" untuk menutup tetingkap.

Selain itu, di tetingkap dialog berikut anda boleh menetapkan sertakan atau tidak template di senarai template terminal. Selain daripada template yang dicipta oleh pengguna, anda boleh menggunakan template sistem - terminal ini mengandungi empat template sistem yang disediakan sebagai contoh tetapan carta yang boleh dilakukan dan template berikut tidak boleh dipadam.