Analisis Margin dan Sejarah Akaun

Analisis Margin

Dengan fungsi "Margin analysis" daripada start menu tetingkap berikut akan terpapar:

Di tetingkap berikut anda boleh dapati baki akaun, untung/rugi kedudukan terbuka, margin dan lain-lain.

Sejarah Akaun

Dengan fungsi "Account history" di start menu, akan terpapar sejarah akaun atau "Account history filter" jika anda tidak pernah menetapkan sejarah akaun. Di tapisan ini anda boleh menetapkan tempoh waktu untuk dibentukkan jadual untuk dagangan dan baki operasi akaun untuk tempoh waktu yang ditetapkan, serta anda boleh menetapkan tapisan mengikut jenis operasi:

Di tetingkpa ini anda boleh memilih jenis operasi yang ingin dipaparkan di jadual (dasarnya semua operasi), dengan menekan butang yang berbentuk seperti tiga titik di kanan "Types"; kemudian akan terpapar tetingkap dengan senarai operasi:

Selepas menetapkan tempoh waktu dan jenis operasi anda boleh lihat jadual sejarah akaun dengan menekan butang "OK" di tetingkap "Account history filter" - "Account history" akan terpapar:

Kemudian, jadual berikut boleh disusun. Untuk itu anda perlu menekan pada butang ikon tiga titik di kanan toolbar tetingkap "Account history" - di bawah tetingkap fungsi "Sort" akan terpapar. Jika memilihnya tetingkap baru akan dengan pilih susunan: nombor operasi, waktu operasi, jenis laporan, isi padu dan alatan.

Pilihan susunan membentuk dan memaparkan sejarah akaun.