Cetak Carta dan Jadual

Terminal ini menyokong cetakan kandungan tetingkap carta dn beberapa tetingkap dengan data jadual. Pilihan Cetakan terus dan Paparan cetakan tersedia untuk semua jenis dokumen.

Operasi cetak tersedia untuk tetingkap berikut:

 • "Carta"
 • "Bilangan kedudukan terbuka"
 • "Kedudukan terbuka"
 • "Pesanan"
 • "Permohona pengeluaran"
 • "Amaran"
 • "Berita"
 • "Laporan Sejarah Akaun"
 • "Laporan sejarah pesanan"

Di konteks menu setiap tetingkap berikut terdapat pilihan berikut:

 • "Cetak"
 • "Paparan cetakan"

Untuk menetapkan ciri-ciri utama halaman yang dicetak, dialog “Tetapan halaman dicetak” digunakan. Dialog berikut boleh dibuka di menu utama: “Fail” – “Tetapan halaman dicetak” atau dengan menggunakan butang ikon daripada tetingkap “Paparan cetakan”.

Cetakan (atau Paparan Cetakan) carta dilaksanakan dengan ciri-ciri berikut:

 • Semua unsur carta tersedia untuk dicetak (carta utama, petunjuk, objek, garisan kedudukan dibuka, pesanan dan amaran, jika ia digunakan, dan lain-lain).
 • Semua data yang terpapar di tetingkap “Carta” ketika melaksanakan operasi “Cetak” atau “Paparan cetakan” tersedia sepenuhnya untuk dicetak.
 • Cetakkan keseluruhan carta kebiasaanya dilaksanakan dalam satu halaman.
 • Saiz cetakkan kebiasaanya dipilih dengan pilihan berikut supaya merangkumi semua carta di ruang kerja dalam satu halaman dengan lebar dan tinggi yang tertentu. Tambahan pula, hubungan diantara saiz carta menegak dan melintang, yang ditetapkan di tetingkap “Carta” disimpan.
 • Hubungan diantara saiz unsur carta (saiz panel carta utama, petunjuk, font) disimpan seperti tetingkap “Carta”.

Warna dan font unsur carta yang digunakan bersamaan seperti di tetingkap “Carta”.

Cetak (atau Paparan cetakkan) jadual dilaksanakan dengan ciri-ciri berikut:

 • Cetakkan dilakukan dalam beberapa halaman.
 • Kelebaran setiap lajur dipilih supaya mernagkumi nilai paling lebar di dalam lajur berikut (oleh itu lebar jadual tetingkap dasar diabaikan).
 • Saiz font size yang sama yang ditetapkan di jadual tetingkap dasar digunakan untuk dicetak. Tambahan pula, jika jadual yang ingin dicetak tidak mencukupi lebar satu halaman, pengurangan kesemua sazi jadual berikut akan dilaksanakan (saiza font, lebar lajur, ketinggian baris) supaya dokumen yang ingin dicetak mencukupi untuk satu halaman.
 • Bilangan maksimum kesemua baris boleh didapati di setiap halaman.

Kembali ke atas