Menutup Kedudukan

Anda boleh menutup kedudukan dengan menekan pada kedudukan yang dikehendaki di tetingkap senarai kedudukan terbuka (tetingkap berikut boleh dibuka dengan tab "Portfolio" --> "Positions") – tetingkap carta berserta dengan parameter dagangan dan dua butang akan terpapar:

Tekan butang "Close position".

Anda turut boleh mengubah aras Ambil Keuntungan dan Henti Kerugian dengan butang "Edit position".