Jenis Pesanan

Dalam teminal dagangan syarikat IFC Markets terdapat beberapa jenis pesanan, tamsilnya, pasaran, tertungak, berkait, OCO, pengaktifan. Operasi Trailing Stop dilaksanakan pada server, oleh itu ia beroperasi walaupun pelanggan menutup terminal.

Pesanan Pasaran

Pesanan Pasaran – merupakan pembelian atau penjualan pelanggan pada harga pasaran semasa. Transaksi dilaksanakan serta merta pada terminal dagangan pada harga, yang dipaparkan pada tetingkap pesanan, atau melalui telefon pada sebutan, yang ditawarkan oleh peniaga.

Pada tetingkap pesanan pasaran pelanggan boleh menetapkan maksimum perbezaan harga perlaksanaan pesanan dari harga yang diingini. Dalam keadaan perubahan harga yang pantas dan kelewatan internet kedudukan dibuka berdasarkan kaedah berikut:

  • Jika harga pasaran semasa melebihi had perubahan yang ditetapkan, pelanggan akan ditawarkan dengan harga pasaran baru. Dalam keadaan ini pelanggan boleh memilih untuk melaksanakan pesanan atau tidak.
  • Jika harga pasaran semasa kekal tidak melebihi had deviasi yang ditetapkan, kedudukan akan dibuka pada harga pasaran berikut.

Pesanan Tertungak

Pesanan tertungak – merupakan operasi bedasarkan arahan pelanggan untuk membuka kedudukan dagangan, pada harga yang berbeza pada harga pasaran semasa.

Jenis pesanan tetungak:

  • Sell Limit - pesanan menjual pada harga lebih tinggi dari harga pasaran semasa.
  • Buy Limit - pesanan membeli pada harga lebih rendah dari harga pasaran semasa.
  • Sell Stop - pesanan menjual pada harga lebih rendah dari harga pasaran semasa.
  • Buy Stop - pesanan membeli pada harga lebih tinggi dari harga pasaran semasa.

Jika harga pasaran mencapai harga pesanan, transaksi membeli atau menjual akan dilaksanakan. Pesanan Sell Limit, Buy Limit dilaksanakan pada harga yang ditetapkan oleh pelanggan atau pada harga yang lebih baik. Pesanan Sell Stop, Buy Stop pesanan dilaksanakan berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pelanggan, kecuali pada situasi jurang harga (jurang), pada situasi berikut pesanan dilaksanakan pada harga pertama tersedia dalam pasaran.

Had berkait dan Stop pesanan

Arahan berkait, dengan kedudukan terbuka atau dengan pesanan tetungak pada kedudukan terbuka, dibahagikan pada dua kategori – arahan Stop Loss dan Take Profit:

  • Stop Loss Direka untuk menghadkan had kerugian, dan ditetapkan pada harga lebih teruk dari harga dibuka atau dari harga pesanan tertungak.
  • Take Profit direka untuk menutup kedudukan apabila mencapai sasaran tahap keuntungan, dan ditetapkan pada harga lebih baik dari harga dibuka atau dari harga pesanan tetungak.

Apabila harga melebihi tahap, yang ditetapkan pada arahan berkaitan Stop Loss atau Take Profit, kedudukan secara automatik ditutup.

Arahan Stop Loss dan Take Profit secara automatik dipadam apabila kedudukan ditutup atau apabila pesanan tetungak dibatalkan.
Take Profit dilaksanakan berdasarkan harga yang ditetapkan oleh pelanggan atau pada harga terbaik.
Stop Loss dilaksanakan pada harga yang ditetapkan oleh pelanggan, kecuali apabila berlaku jurang harga (jurang), pada situasi berikut pesanan arahan dilaksanakan pada harga pertama tersedia di pasaran.

ОСО (One cancels other) pesanan – satu membatalkan yang lain (hanya di platform NetTradeX)

ОСО pesanan – merupakan gabungan dua pesanan tetungak yang ditetapkan untuk membuka kedudukan pada harga yang berbeza dari harga pasaran semasa. Pelaksanaan pada salah satu dari dua pesanan membawa kepada pembatalan pesanan yang tidak dilaksanakan.

Pada pesanan ОСО syarat pelaksanaan selaras dengan pesanan tetungak.

Pengaktifan pesanan (di platform NetTradeX dan MetaTrader 5)

Pengaktifan pesanan – merupakan pesanan tetungak yang ditetapkan apabila harga mecapai tahap pengaktifan. Syarat pelaksanaan pesanan tetungak selaras dengan pengaktifan pesanan. Di platform MetaTrader 5, pengaktifan pesanan dikenali sebagai Buy Stop Limit dan Sell Stop Limit

Mode Trailing Stop

Mode Trailing Stop menyediakan mekanisme untuk mengemaskini arahan berkait Stop Loss secara automatik berdasarkan peraturan berikut: jika keuntungan kedudukan melebihi dari jarak yang ditetapkan, oleh yang demikian arahan Stop Loss berubah pada aras, dimana perbezaan antara harga pasaran semasa dan harga pesanan, selaras dengan jaraknya.

Jika arahan Stop Loss tidak ditetapkan terdahulu, manakala mode Trailing Stop telah ditetapkan, oleh yang demikian, apabila jarak keuntung mencapai tahap jarak yang ditetapkan, arahan Stop Loss secara automatik ditetapkan pada harga dibuka pesanan.

Pada platform NetTradeX mode Trailing Stop beroperasi pada server, walaupun pelanggan menutup terminal.

Kembali ke atas