Penyelaras Ulasan Carta

Mod penyelaras paparan carta adalah bertujuan untuk memantau sejarah carta pada beberapa tetingkap pada masa yang sama (dengan pelabagai alatan kewangan dan rangka masa).

Pada setiap carta dimana pengguna ingin menggunakan Mod penyelaras, mod berikut boleh didapati di konteks menu carta atau melalui pilihan “Carta” di menu utama dengan arahan “Mod penyelaras”. Penanda penyelarasan dan garisan sasaran menegak yang selaras kepada masa penyelarasan, akan terpapar pada carta semasa.Mod penyelaras pada carta semasa boleh dipadam dari konteks menu carta atau melalui pilihan “Carta” di menu utama dengan arahan “Tutup mod penyelaras”.

Operasi berkaitan dengan Mod penyelaras, dilaksanakan melalui konteks menu, dengan menekan tetikus kanan pada garisan sasaran.Di dalam menu berikut tersedia arahan seperti berikut:

  • “Tengah”: “tempatan” – menyelaraskan garisan sasaran pada tetingkap carta semasa ke tengah; “global” – menyelaraskan garisan sasaran pada semua tetingkap carta semasa ke tengah.
  • “Tatal roda tetikus” – hidupkan/mematikan pergerakkan garisan sasaran dengan tatal roda tetikus.
  • “Garisan penglihatan” – hidupkan/mematikan paparan garisan sasaran.
  • “Tarikh/Masa untuk penyelaras…” – tetapan masa secara manual, dimana perletakkan garisan sasaran.
  • “Parameter penyelaras…” – tetapan parameter, penyelaras dalam Mod penyelaras.

Dengan arahan “Parameter penyelaras…” satu tetingkap akan terpapar dengan parameter penyelaras tambahan.Di tetingkap berikut penyelaras boleh ditetapkan dengan parameter berikut:

  • Jangka masa
  • Ciri-ciri
  • Inden
  • Mod auto-skala mengikut harga
  • Skala melintang

Jika sesuatu carta merupakan yang pertama dimana mod penyelaras dihidupkan, oleh itu, masa yang selaras dengan titik tengahnya dipilih sebagai masa penyelarasan. Jika sesuatu carta bukan yang pertama, semua parameter penyelaras diselaraskan mengikut parameter carta pertama. Carta bergerak dalam keadaan, masa titik tengah carta selaras dengan masa penyelaras. Perubahan kandungan di mana-mana tetingkap atau perubahan nilai parameter penyelaras membawa kepada pergerakkan kandungan dan perubahan parameter semua tetingkap lain di dalam Mod penyelaras. Mod “Auto bergerak ke harga pasaran” tidak tersedia untuk Mod penyelaras.