Senarai Kedudukan Terbuka

Di tab "Portfolio" toolbar, anda boleh membuka senarai kedudukan terbuka dengan butang "Positions" di bahagian atas:

Perhatian, butang "Unlock" membuka tetingkap dialog untuk kedudukan bertengtangan pada alatan yang sama - hasilnya, kedudukan baru akan dibuat dengan isi padu baru bersamaan dengan perbezaan isi padu kedudukan berikut. Jika dua kedudukan dengan isi padu yang sama, kedua-duanya akan ditutup tanpa membuka kedudukan baru.