Tetapkan Pesanan

Anda boleh menetapkan pesanan dengan menekan pada alatan yang dikehendaki di tetingkap "Quotations" (tekan pada tab "Trading" untuk membuka sebutan). Di bahagian bawah carta pilih jenis pesanan.

1. Pesanan tertungak

Tekan pada butang "Pending" untuk membuka tetingkap tambahan dengan ruangan untuk menetapkan parameter pesanan:

 • Isi padu pesanan (dalam unit aset)
 • Arah pesanan ("Buy action") dan mod kunci (ia dilaksanakan ketika pesanan dilaksanakan sebagai kedudukan)
 • Harga pesanan
 • Aras arahan berkaitan Henti Kerugian dan Ambil Keuntungan
 • Aras Trailing Stop (pelaksanaan server)
 • Tempoh pesanan ("GTC"/"Day")

Anda boleh mengubah nilai dalam ruangan dengan ikon anak panah kanan atau kiri pada papan kekunci khas, yang terbuka ketika menetapkan parameter.

Untuk menetapkan pesanan tekan pada butang "Done" (Tetingkpa dengan hasil pesanan akan terbuka jika ia tidak ditutup oleh pengguna).

2. Pesanan ОСО

Tekan pada butang "OCO" untuk membuka tetingkap tambahan dengan ruangan untuk tetapan parameter pesanan:

 • Isi padu pesanan (dalam unit aset)
 • Arah pesanan ("Buy action"/"Sell action") dan mod kunci (ia beroperasi selepas pesanan berubah menjadi kedudukan)
 • Harga buka pesanan
 • Tempoh pesanan ("GTC"/"Day")

Anda boleh mengubah nilai dalam ruangan dengan ikon anak panah kanan atau kiri pada papan kekunci khas, yang terbuka ketika menetapkan parameter.

Untuk menetapkan pesanan tekan pada butang "Done" (Tetingkpa dengan hasil pesanan akan terbuka jika ia tidak ditutup oleh pengguna).

Jika pesanan diaktifkan dan kedudukan dibuka, pesanan yang kedua akan dibatalkan.

3. Pengaktifan pesanan

Tekan pada butang "Activation" untuk membuka tetingkap tambahan dengan ruangan untuk tetapan parameter pesanan:

 • Isi padu pesanan (dalam unit aset)
 • Arah pesanan ("Sell action") dan mod kunci (ia dilaksanakan ketika pesanan dilaksanakan sebagai kedudukan)
 • Harga buka pesanan
 • Pengaktifan harga
 • Tempoh pesanan ("GTC"/"Day")

Anda boleh mengubah nilai dalam ruangan dengan ikon anak panah kanan atau kiri pada papan kekunci khas, yang terbuka ketika menetapkan parameter.

Untuk menetapkan pesanan tekan pada butang "Done" (Tetingkpa dengan hasil pesanan akan terbuka jika ia tidak ditutup oleh pengguna).