Sebutan

Pergi ke tab "Trading" di toolbar untuk membuka tetingkap "Quotations":

Di tetingkap ini sebutan alatan yang digunakan akan dipaparkan. Anda boleh mengubah senarai alatan yang digunakan dengan butang "Edit" dipenjuru kanan atas.