Skema Pengiraan untuk CFD berterusan pada Komoditi Niaga Hadapan

Komoditi CFD Berterusan (lebih tepat lagi, CFD berterusan pada komoditi niaga hadapan) berdasarkan pada dua alatan: niaga hadapan terdekat dan kontrak komoditi niaga hadapan seterusnya. Ayuh kita kaji skema untuk membentuk CFD Berterusan menggunakan contoh niaga hadapan minyak mentah BRENT.

1. Niaga hadapan mentah BRENT dengan pelbagai tarikh luput didagangkan pada Intercontinental Exchange yang terletak di London (ICE Futures Europe). Tamsilnya, untuk membentuk CFD kami telah memilih tiga niaga hadapan dengan tarikh luput terdekat.

ICE mengeluarkan bilangan yang besar niaga hadapan minyak mentah dengan tarikh luput 5 tahun, oleh itu, setiap niaga hadapan didagangkan untuk 5 tahun, namun hanya beberapa kontrak degan tarikh luput terdekat boleh dianggap sebagai tinggi tahap kecairan. Oleh yang demikian, beberapa niaga hadapan dengan tahap kecairan yang tinggi dengan pelbagai tarikh luput (dan penghantaran) boleh didagangkan pada masa yang sama, namun yang paling tinggi tahap kecairan merupakan dua kontrak terdekat. Niaga hadapan berikut didagangkan pada hari perniagaan (dagangang) berdasarkan pada waktu dagangan 02:00 - 24:00 CET (02:00 - 22:00 Jumaat).

Kontrak berhenti didagangkan kira-kira sebulan sebelum tarikh penghantaran, kebiasaanya dilaksanakan pada pertengahan bulan, contohnya, niaga hadapan Mac akan didagangkan sehingga pertengahan Februari. Sebagai peraturan, harga kontrak niaga hadapan seterusnya kekal sama ada lebih tinggi daripada harga kontrak terdekat, atau lebih rendah daripada harga berikut untuk satu tempoh masa yang lama.

2. Tamsilnya, ambil tiga kontrak niaga hadapan 2015: BRN5J (April), BRN5K (Mei) dan BRN5M (Jun). Niaga hadapan berikut diwakilkan sebagai Futures 1, Futures 2 dan Futures 3 (lihat Rajah 1). Harga niaga hadapan diselaraskan untuk mendapatkan visual yang lebih jelas.

CFD Berterusan pada BRENT (wujud sebagai niaga hadapan Berterusan pada Rajah) dikira sebagai pemberat purata dua niaga hadapan: yang tedekat dan seterusnya. Pemberat dilaksanakan dengan bilangan hari sebelum dagangan kontrak terdekat ditutup, selaras dengan formula berikut:

CF = F1 * T1/T + F2 * T2/T ,
dimana CF – harga CFD berterusan,
F1 – harga niaga hadapan terdekat Futures 1,
F2 – harga niaga hadapan seterusnya Futures 2,
T – slot masa asas diantara tarikh luput dua niaga hadapan (30 hari untuk
BRENT),
T1 – slot masa (dalam hari) yang tinggal sehingga kontrak tedekat luput,
T2 = T – T1 .

Hasilnya, harga CFD Berterusan adalah diantara F1 dan F2. Tambahan pula, pada permulaan tempoh masa T, harga CF ditutup pada harga F1, dan oleh kerana tarikh tutup dagangan niaga hadapan terdekat menghampiri, harga CF akan menghampiri ke harga kontrak seterusnya – F2.

Apabila hanya terdapat beberapa hari sebelum dagangan kontrak niaga hadapan terdekat ditutup (“Tamat Dagangan 1” masa, lihat Rajah 1) dan tahap kecaiaran kontrak niaga hadapan ketiga mencapai tahap yang mencukupi, pengiraan secara automatik beralih kepada beberapa niaga hadapan seterusnya, oleh itu, ke Futures 2 dan Futures 3 (“Peralihan masa”, lihat Rajah 1) .

Perhatian formula yang dinyatakan di atas telah diringkaskan dan algoritma operasi menggunakan kelainan tertentu, termasuk pengiraan beberapa hari sebelum mula slot masa T, untuk pasangan baru niaga hadapan.


Calculation scheme for commodity futures

Rajah 1

Hasilnya, tiada jurang pada carta harga CFD berterusan apabila peralihan kepada beberapa niaga hadapan seterusnya. Pelanggan IFC Markets boleh memegang kedudukan pada komoditi CFD berterusan selama mana dikehendaki. Tambahan pula, syarikat meng-hedge-kan kedudukan pelanggannya dengan niaga hadpan biasa, jika diperlukan, kedudukan yang di-hedge-kan diutup pada niaga hadapan dan dibuka semula kedudukan pada niaga hadapan seterusnya. Pergerakkan harga CFD berterusan terhadap niaga hadapan dengan tarikh luput yang lebih jauh, yang dikira dengan formula, diimbangi oleh kenaikan kos rollover (SWAP).

Dengan itu, teknik berikut membolehkan dagangan komoditi CFD, lebih selesa tanpa perlu bimbang mengenai tarikh luput kontrak niaga hadapan.