Pilih Mod untuk Pelaksanaan Transaksi – Baki/Kunci

Ketika membuka kedudukan melalui terminal NetTradeX (by the trader through "Transaksi" dialog or by the server when the market price reaches the price of the pending order), anda boleh menetapkan salah satu mod daripada dua mod pelaksanaan transaksi:

  • "Mod Kunci" membolehkan anda membuka dua atau lebih kedudukan (termasuk yang bertentangan) pada alatan kewangan yang sama. Kedudukan yang dibuka dalam mod Kunci tidak akan ditambah pada kedudukan yang dibuka sebelumnya bagi alatan yang sama. Mod berikut ditetapkan dengan menanda "Kunci" dalam tetingkap dialog Transaksi atau tetapan Pesanan Tertunggak.
  • "Mod Baki" membolehkan membuka kedudukan yang dimana akan dijumlahkan (diambil kira arah) pada kedudukan lain dengan alatan kewangan yang sama. Mod berikut ditetapkan dengan nyahtanda "Kunci" di tetingkap dialog Transaksi atau tetapan Pesanan Tertunggak.

Misalnya, jika dibuka kedudukan Beli pada EURUSD dengan isi padu 60 000 Euro dan kedudukan Jual pada EURUSD dibuka dengan isi padu 40 000 Euro dalam "Mod baki", hasilnya dijumlahkan menjadi kedudukan Beli pada EURUSD dengan isi padu 20 000 Euro. Hasil operasi berikut, yang menutup sebahagian kedudukan dengan isi padu 40 000 Euro, dinyatakan di baki akaun, yang boleh dilihat di teingkap "Hasil Operasi Dagangan" (jika pilihan memaparkan hasil dagangan ditetapkan dalam tetapan terminal).Jika terdapat beberapa kedudukan yang dibuka sebelumnya pada alatan kewangan, jika dilaksanakan transaksi dengan "Mod baki" pada alatan kewangan yang sama, untuk merumuskan kedudukan, kedudukan dipilih dalam susunan menurun Untung/Rugi semasa.

Muat turun Perisian Dagangan NetTradeX