Dagangan PCI

Melalui modul pembuatan PCI anda bukan sahaja boleh membuat alatan baru dan membuka carta untuk membuat analisis teknikal penuh, namun anda turut boleh mendagangkan PCI, yang anda ciptakan sendiri.

 1. Untuk membuat transaksi, anda boleh menggunakan arahan "Transaksi" di menu konteks tetingkap "Sebutan pasaran", "Kedudukan terbuka", "Bilangan kedudukan terbuka", "Pesanan", "Carta" atau pilih "Dagangan -> Transaksi" di menu utama.

 2. Ayuh pilih membuat transaki daripada carta alatan peribadi mudah yang dibuat sebelum ini «&Nd100/PS500” (lihat Bagaimanakah untuk Membuat PCI dengan Kaedah PQM):

 3. Pada tetingkap "Transaksi" yang terbuka kami memilih isi padu transaksi, misalnya 10.

 4. Dalam ruang “Isi padu” tetapkan 10.00 dan tekan butang hijau "Beli". Hasilnya operasi membeli 10 unit «&Nd100/PS500” akan dilaksanakan. Arahan membeli ini akan menghasilkan pelaksanaan, dua operasi kumpulan dengan komponen PCI berikut.

 5. Dalam tetingkap "Keudukan terbuka" barisan dengan kedudukan terbuka untuk PCI akan muncul. Dengan menekan «+» di kiri nama PCI, baris dengan kedudukan semua komponen PCI akn terbuka di bawah baris PCI.

 6. Dalam contoh mudah kedudukan beli pada 10 kontrak Nd100 bahagian dasar PCI dan keudukan jual pada SP500 dengan nisbah isi padu yang dikira (dalam contoh 20.17 kontrak) bahagian sebutan PCI akan dibuka.

 7. Kompleks PCI. Membuat transaksi dengan alatan peribadi yang dibuat sebelum ini «&grain/precious_met” (lihat Bagaimanakah untuk Membuat PCI dengan Kaedah PQM)

 8. Dalam tetingkap "Transaksi" pilih isi padu PCI berikut, misalnya 1.6 unit dan bua transaksi BELI deal. Arahan beli ini akan menghasilkan pelaksanaan beberapa kumpulan operasi dengan komponen PCI.

  Dalam tetingkap "Kedudukan terbuka" satu barisan akan muncul dengnan kedudukan membeli pada PCI berikut. Dengan menekan pada tanda «+» di kiri nama PCI, barisan dengan kedudukan semua komponen PCI akan terbuka di bawah baris PCI.

  Dalam contoh, 4 kedudukan beli pada bahagian dasar aset PCI dan 2 kedudukan jual pada bahagian sebutan PCI akan dibuka berdasarkan isi padu yang dikira.

 9. Perhatian pelbagai ciri-ciri penting dalam dagangan PCI:

  • Kaedah dagangan PCI hampir sama dengan dagangan pasaran Forex. Oleh itu, dalam contoh kompleks membuka kedudukan pada bahagian dasar aset PCI dilaksanakan dengan isi padu 1.6, dan untuk kedudukan bahagian sebutan pada aset di normalisasi pada nilai berangka PCI yang dilaksanakan ketika dibuat transaksi. Di dalam situasi ini ketika membuat transaksi PCI = 1.09851, oleh sebab itu isi padu transaksi, misalnya, pada XAUUSD bersamaan 1.09851*1.6*40 = 70.30, dan untuk #C-WHEAT- 1.6*42.8522 = 68.56.
  • Transaksi pada alatan PCI dibuat dengan mod kunci, oleh itu kedudukan bertentangan alatan peribadi ini tidak dijumlahkan, dan kedua-dua kedudukan kekal pada akaun pelanggan.
  • Mana-mana kedudukan komponen PCI boleh ditutup sebagai komponen biasa – jika berlakunya PCI ''rosak'' (dan dipadam dari pengkalan PCI pelanggan), namun semua baki kedudukan pada komponen lain kekal sebagai kedudukan biasa.
  • Untuk transaksi PCI, parameter “Sisihan” tidak boleh digunakan. Segala pesanan dilaksanakan dengan harga PCI ketika membuat transaksimengikut harga pasaran alatan yang tersenarai (dalam tetingkap “Sisihan” nilai “-” tidak boleh diubah).
 10. Ketika membuka dan menutup kedudukan PCI, hasil semua operasi dengan komponen PCI akan dipaparkan pada skrin dalam tetingkap berasingan. Jika anda tidak memerlukan maklumat berikut untuk dipaparkan pada masa akan datang, anda boleh memilih Tetapan ->Terminal ->Lain-lain dan tandakan "Jangan papar dialog hasil operasi dagangan". Pilihan yang sama boleh ditetapkan, dengan menandakan "Jangan papar dialog hasil operasi dagangan pada masa akan datang" dalam mana-mana tetingkap dengan hasil operasi.

 11. Selain daripada transaksi membeli dan menjual, operasi biasa dengan pesanan, seperti tetapan, mengubah dan memdam pesanan tertungak, serta menetapkan arahan berkaitan Henti Kerungian dan Ambil Keuntungan boleh dilaksanakan pada kedudukan PCI. Untuk PCI tiada “Order distance” dan pesanan boleh ditetapkan “Dalam pasaran”.

 12. Pembentukkan Spread PCI

  Harga Bidaan dan Diminta PCI serta Spread sebagai perbezaan Diminta-Bidaan dikira daripada harga semasa Bidaan dan Diminta semua komponen, temasuk permberat mereka dalam struktur alatan. Ketika tick baru (sebutan berubah) muncul pada mana-mana komponen PCI, server membuat pengiraan untuk syarat membeli dan menjual unit PCI, yang membekalkan harga Bidaan dan Diminta semasa. Harga berikut dipaparkan di tetingkap “Sebutan pasaran” di lajur berkaitan, dan Spread dibentuk.

  Bayangkan situasai PCI kompleks berikut ketika lajur “Bidaan” dan “Diminta” pada tetingkap “Sebutan pasaran” kadarnya bersamaan 1.09162 dan 1.09698 masing-masing. Hasilnya, Spread = 1.09698-1.09162 = 0.00536.

  Ketepatan sebutan PCI ditetapkan dalam enam angka (jumlah angka sebelum dan selepas titik perpuluhan), oleh itu bilangan tanda-tanda selepas titik perpuluhan ditentukan dan kekal ketika membuat atau mengubah PCI.

 13. Swaps pada kedudukan terbuka PCI dikira sebagai jumlah swap setiap komponen (pada kedudukan terbuka alatan yang terkandung).

 14. Margin kedudukan terbuka PCI dikira sebagai jumlah nilai margin komponen yang terkandung. PCI yang dicipta hanya boleh didagangkan ketika waktu dagangan komponennya.