Mengedit PCI

Untuk mengedit PCI yang dicipta (atau hanya untuk melihat komposisi PCI yang dicipta), buka "Rujukan alatan". Untuk itu, anda boleh menggunakan menu konteks pada tetingkap "Sebutan pasaran" atau pilih "Dagangan -> Rujukan Alatan" daripada menu utama.

Di jendela "Rujukan Alatan", kembangkan senarai PCI yang diciptakan - di bahagian kanan jendela "Semua Alatan", klik simbol "+" di bahagian kiri "My Instruments". Kemudian, klik kanan pada PCI yang dipilih dan pilih "Edit" di konteks menu yang terbuka.

Anda akan dapati tetingkap untuk mengedit struktur PCI yang dipilih. Anda boleh mengubah mana-mana parameter PCI, termasuk komposisi dan isi padu aset, serta nama PCI berikut. Ketika mengedit komposisi dan isi padu PCI berikut, kedudukannya dan pesanannya harus ditutup. Untuk menyimpan perubahan, tekan "Simpan".