fbOptimumkan Portfolio melalui Kaedah PQM (Bahagian 2) | IFCM Malaysia
Broker CFD Dalam Talian IFC Markets

Optimumkan Portfolio melalui Kaedah PQM (Bahagian 2)

Andaikan seorang pelabur bersedia untuk menerima aras risiko yang lebih tinggi bagi meningkatkan pulangan portfolio. Ayuh kita andaikan maksimum sisihan asas yang boleh diterima untuk pulangan portfolio kepada 2.5%. Seterusnya, kita lakukan prosedur menoptimumkan pekali pemberat untuk mencari pulangan maksimum portfolio dengan rintangan atau halangan tambahan pada sisihan asas (ia tidak boleh melebihi 2.5%)

Penyelesaiaannya membawa kepada komposisi berikut P3: saham MCD sekali lagi mendapat pemberat terbesar (61.63%). Kemudian diikuti oleh DIS (21.74%), HON (14.17%), IBM (1.61%) dan HD (0.84%) di dalam susunan menurun pemberat. Saham KO mendapat pemberat sifar dan tidak dimasukkan di dalam portfolio P3.

Diagram 2: P3 portfolio structure

P3 portfolio structure

Hasilnya, portfolio P3, dibentuk untuk memaksimum pulangan di bawah keadaan tidak melebihi sisihan asas pada aras 2.55, dan memberikan pulangan bulanan pada 0.65% dan nisbah Sharpe pada 0.26.

Jadual 4: Pulangan, sisihan asas dan nisbah Sharpe portfolio P1, P2 dan P3

P1Р2Р3
Purata Pulangan0.49%0.24%0.40%
StDev4.25%5.73%4.51%
Nisbah Sharpe0.110.040.09

Menggunakan alat PCI ayuh kita bina carta yang mencerminkan dinamik portfolio P3, yang mengandungi lima aset dengan pemberat masing-masing di dalam bahagian dasar, dan indeks Dow Jones Industrial Average di bahagian sebutan.

Carta 3: Portfolio, memaksimumkan pulangan di dalam hubungan kepada indeks Dow JonesPortfolio, maximizing return in relation to the index Dow Jones

Seperti mana sebelum ini kita dapat perhatikan struktur bertumbuh. Pertumbuhan di dalam tempoh keseluruhan lebih berpatutan berbanding P2, namun kadar turun naik ketika tempoh krisi kelihatan lebih ketara – hasil terus peningkatan risiko yang dibenarkan.

Untuk menjadikan gambaran berikut sempurna, ayuh kita ciptakan portfolio untuk pelabur yang mencari kaedah meminimumkan risiko dengan mempelbagaikannya. Untuk melakukanya, kita mengunakan prosedur mengoptimumkan pemberat aset dan mencari nilai minimum sishan asas. Portfolio P4 dicirikan dengan set pemberat seperti berikut:

Rajah 3: P4 struktur portfolio

P4 portfolio structure

Rajah berikut memaparkan pada masa ini pekali pemberat terbesar jatuh kepada saham KO (21.35%), walaupun ia merupakan aset dimana kita dapati sisihan asas terkecil daripada data kemasukan. Kemudian HON (20.77%), MCD (18.13%), DIS (17.11%), HD (13.89%) dan IBM (8.75%) di dalam susunan pemberat menurun. Portfolio berikut bercirikan dengan andaian pulangan 0.45%, standard deviation/ sisihan asas 1.60% dan nisbah Sharpe pada 0.28.

Jadual 5: Pulangan, sisihan asas nisbah sharpe portfolio P1, P2, P3 dan P4

P1Р2Р3Р3
Purata Pulangan0.46%0.52%0.65%0.45%
StDev1.74%1.72%2.50%1.60%
Nisbah Sharpe0.260.300.260.28

Sekali lagi set alat PCI digunakan untuk membuat carta portfolio dab meramal tingkah lakunya di dalam hubungan dengan indeks Dow Jones Industrial Average di dalam tempoh masa tertentu.

Carta 4: Portfolio, minimiumkan sisihan asas terhadap Indeks Dow JonesPortfolio, minimizing standard deviation in relation to the Index Dow Jones

Seperti mana anda dapat perhatikan pada carta, bagaimana tingkah laku portfolio P4 yang begitu tenang. Walaupun pertumbuhan sebenar ketika tempoh keseluruhan lebih rendah berbanding portfolio yang dibentuk sebelum ini, serta jarak kadar turun naik yang sempit, mencerminkan kestabilan yang tinggi, memiliki kelebihannya tersendiri

Jika kita plotkan kesemua empat portfolio (Р1, Р2, Р3, Р4), di dalam keadaan risiko dan pulangan kita boleh mengesahkan hanya portfolio P2 (maksimum nisbah Sharpe) lebih kecenderung kepada “rawak” portfolio P1, oleh kerana kedudukannya yang mencerminkan pulangan yang besar dan sisihan asas yang rendah.

Carta 5: Risiko-pulangan portfolios p1, p2, p3, p4

Risk-return profiles of portfolios p1, p2, p3, p4

Pilihan portfolios P2, P3 dan P4 bergantung sepenuhnya pada pilihan dan kehendak pelabur dan halangan atau sekatan mereka. Jika pelabur bersedia untuk menerima risiko yang tinggi pilihannya berkemungkinan kecenderung pada portfolio P3 dengan pulangan yang tetinggi (diantara pilihan yang diambil kira). Jika pelabur mencari untuk meminimumkan risiko, pilihannya berkemungkinan portfolio P4, yang memiliki sisihan asas terendah (diantara kesemua pilihan). Tuntasnya, portfolio P2 merupakan portfolio yang stabil, yang memiliki pulangan terbaik selaras dengan risikonya.

Carta, yang dicipta melalui kaedah PQM dan alat PCI, secara visual mengesahkan peluang mengaplikasikan prinsip teori portfolio moden. Berdasarkan pada andaian kuantitatif risiko, pulangan dan kovarians pelbagai aset kita boleh dapati pelbagai portfolio "berjaya", yang telah mengatasi prestasi pasaran secara sistematik di dalam tempoh beberapa tahun baru ini dan bersesuaian dengan pelbagai kehendak pelaburan. Analisis kami adalah berdasarkan pada hanya tujuh aset (6 saham + indek) di dalam kelas alatan kewangan yang sama. Potensi perolehan dariada kepelbagaian boleh dianggap meningkat, jika kita menambah kelas aset lain di dalam analisis, dimana akan mengurangkan atau menolak hubung kait antara satu sama lain. Hasil daripada keunikan kaedah PQM amat mustahil untuk membayangkan peluang yang boleh didapati dengan menggunakan kaedah berikut di dalam analisis pasaran dan dagangan.

Lihat permulaan artikel "Optimumkan Struktur Portfolio melalui Kaedah PQM (bahagian 1)"