fbKontrakt Futures | CFD Futures | IFCM Malaysia
Broker CFD Dalam Talian IFC Markets

Kontrakt Futures - CFD Futures

Kontrakt Futures

CFD Futures

Dewasa ini, selain daripada dagangan pasaran pertukaran asing, terdapat sejumlah pelanggan yang mula melangkah ke arah dagangan CFD Indeks, Komoditi dan Saham. Oleh itu, IFC Markets yang merupakan salah satu syarikat peneraju dagangan CFD, telah membangunkan alatan khas (jenis CFD), yang berbentuk kontrak niaga hadapan berterusan, yang membolehkan pelanggan berdagang tanpa tarikh luput. Dengan itu, ia memberikan pelbagai kelebihan jika dibandingkan dengan dangan niaga hadapan berserta tarikh luput.

Kontrakt Futures

Di samping itu, kontrak futures sintetik dibentuk daripada kontrak niaga hadapan umum pada satu aset pendasar. Hal ini mengakibatkan, penyempurnaan satu kontrak niaga hadapan dan pemindahan ke kontrak seterusnya, harga alatan sintetik tidak memiliki jurang dan pada masa yang sama mencerminkan harga dinamik aset pendasar. Selain itu, sejarah dagangan sejak permulaan sehingga ke kadar semasa dipaparkan pada carta di terminal dagangan dalam masa sebenar. Seterusnya, IFC Markets turut memberi peluang kepada pelanggan untuk mendagangkan Niaga hadapan Komoditi dan Indeks Sintetik. Harus diingati, prinsip pembentukkan niaga hadapan berbeza bagi setiap kumpulan alatan.

Niaga Hadapan Indeks

CFD Indeks, seperti DJI, SP500, Nd100, DE 30, FR 40, GB 100 dan NIKKEI dihintung tanpa sekatan oleh itu tanpa tarikh luput berdasarkan pada niaga hadapan terdekat indeks saham berikut:

«Sebutan alatan» = «Sebutan kecairan niaga hadapan terdekat» - «Sisihan harga niaga hadapan daripada nilai indeks».

Niaga Hadapan Komoditi

Bagi CFD Komoditi kaedah pengiraannya berbeza. Misalnya, alatan OIL dikira tanpa sekatan, dengan kata lain tanpa tarikh luput, serta berdasarkan pada niaga hadapan terdekat Light Sweet Crude Oil dengan menggunakan formula berikut:

OIL = F1 x T1 / T + F2 x (T - T1) / T, dimana:

F1 – sebutan kecairan kontrak niaga hadapan terdekat
T — masa nominal diantara tarikh luput kedua-dua niaga hadapan
T1 – masa yang tinggal sebelum tarikh luput kontrak niaga hadapan (F1)
F2 – sebutan kecairan kontrak niaga hadapan mengikut niaga hadapan pertama

Jelaslah bahawa, semua alatan kumpulan CFD Komoditi dihintung tanpa tarikh luput, berdasarkan pada kecairan niaga hadapan terdekat.


Dagangkan Kontrak Niaga Hadapan Berterusan yang ditawarkan IFC Markets:

Niaga Hadapan IndeksNiaga Hadapan Komoditi