fbAnalisis Asas Forex | Dagangan Forex (FX) | IFCM Malaysia
MS

Analisis Asas di dalam Dagangan Forex

Uji pengetahuan anda sebelum berniaga

12 soalan mudah untuk membantu anda menentukan
akaun mana yang hendak dipilih

Analisis asas diaplikasikan pada pasaran mata wang. Analisis berikut mengkaji ekonomi dunia, faktor kewangan dan politik, serta hubungannya dengan tingkah laku kadar pertukaran. Dengan kaedah berikut, ia memaparkan faktor yang tidak kelihatan di dalam carta. Analsis Teknikal dan Asas merupakan statistik pasaran. Perbezaan utama diantara Analisis Asas Forex dan Analisis Teknikal adalah Analisis Asas berdasarkan pada kedudukan; harga mata wang di dalam pasaran Forex mencerminkan permintaan dan bekalan, dimana perkara berikut bergantung kepada faktor ekonomi asas.

Perubahan ekonomi, pilihan raya politik, tindakan kawal selia pihak berkuasa kewangan, serta bencana alam memberi kesan atau impak pada kadar mata wang negara yang didagangkan. Dan jika salah satu peristiwa berikut tidak dapat diduga, amat sukar untuk melakukan rancangan. Tarikh dan masa terbitan salah satu atau petunjuk lain diketahui terlebih dahulu. Ia dikenali sebagao kalendar petunjuk ekonomi dan peristiwa penting (yang menandakan tarikh tetap, atau masa andaian terbitannya). Oleh itu, untuk melakukan analisis yang rasional dan kontemporari, ia berkemungkinan untuk meramal pemindahan kadar pertukaran dan mendapatkan keuntungan daripadanya.

Jangan analisis terlalu banyak butiran. Oleh kerana, kewujudan bilangan faktor asas yang banyak, ia mampu memberi impak negatif kepada diri sendiri dengan maklumat yang terlalu banyak. Sehinggakan para pedagang berpengalaman turut terjatuh di dalam perangkap berikut dan tidak mampu membuat keputusan mengenai pemindahan harga. Tuntasnya, kaedah yang terbaik untuk penganalisis asas adalah, untuk mengambil kira petunjuk yang memberi impak yang ketara daripada menggunakan keseluruhan faktor asas.

Diantara petunjuk makroekonomi yang memberi impak pada pertukaran kadar mata wang, boleh dikelaskan seperti berikut:

Interest Rate (Kadar Faedah)

Tiada petunjuk ekonomi ataupun kewangan yang memantau dinamik pasaran mata wang begitu ketara, seperto kadar faedah.

Pertamanya, amat penting untuk memahami kadar faedah dianggap sebagai purata pengaruh Bank Pusat pada mata wang negara dan juga dianggap sebagai salah satu rantai dasar kewangan negara. Jangka pendek kadar faedah menentukan saiz peratus kredit, yang diterbitkan oleh Bank Pusat untuk Bank Komersial. Di dalam situasi turun naik inflasi, Bank Pusat bergantung kepada set sasaran akan mencuba untuk mempengaruhi mata wang negara. Jika keputusan diambil untuk mengatasi inflasi, ia bermakna Bank Pusat akan meningkatkan aras kadar faedah.

Oleh yang demikian, jumlah kewangan yang berada di dalam kitaran bebas akan berkurang, yang akan membaik pulih aras inflasi. Jika keputusan untuk menerapkan wang di dalam kitaran dilakukan, secara tidak langsung ia akan menurunkan kadar faedah. Lebih tinggi kadar faedah mata wang tertentu berbanding dengan mata wang lain / perbezaan peratus yang lebih besar / lebih banyak sukarelawan diantara pelabur asing yang akan membeli mata wang berikut untuk meletakkan dana pada deposit dengan kadar faedah yang tinggi. Dengan kata mudah, kadar faedah yang tinggi menjadikan mata wang beikut lebih menarik sebagai alatan pelaburan, yang bermakna permintaan pada mata wang berikut meningkat di dalam pasaran pertukaran dunia dan kadar pertukaran mata wang bertumbuh.

GDP

Gross Domestic Product adalah kos kesemua produk dan perkhidmatan yang dikeluarkan atau diberikan oleh sesebuah negara untuk tempoh masa tertentu (bulan, tahun). Data GDP dikemaskini setiap suku tahun. Ia merupakan salah satu daripada petunjuk yang penting. Ini kerana, dengannya ia menjadi mungkin untuk menilai situasi ekonomi sesebuah negara. Keseluruhannya, GDP mempengaruhi kadar pertukaran apabila hasil ramalan dan terbitan tidak selari. Pertumbuhan GDP, bermakna kestabilan ekonomi negara dan diikuti dengan pertumbuhan kadar pertukaran negara.

Nonfarm payrolls (NFP)

Kuantiti tempat kerja baru yang disediakan di dalam industri bukan pertanian di dalam tempoh sebulan.

Petunjuk berikut dianggarkan oleh Labor Statistics Office dan mencerminkan dinamik pekerjaan di AS dalam tempoh sebulan.
Payroll merupakan lebaran pembayaran berdasarkan pada gaji yang diberikan pada pekerja. Petunjuk berikut merangkumi hampir 500 industri (pengeluaran, pembinaan, dagangan, perkhidmatan, hartanah, kewangan, insurans), yang terdiri daripada 400000 syarikat. Ia dikenali sebagai establishment employment. Untuk menganggarkan petunjuk berikut, survei 50000 isi rumah dilaksanakan. Pertumbuhan petunjuk berikut mencerminkan peningkatan pada pekerjaan dan kadar petukaran dolar. Ia dikenali sebagai petunjuk ‘memandu pasaran’. Terdapat peraturan, dimana peningkatan di dalam nilainya sebanyak 200 000 setiap bulan bersamaan dengan peningkatan GDP setiap 3.0%. Ia diterbitkan pada Jumaat pertama setiap bulan pada 08:30 EST (New York).

Consumer Prices Index

Consumer Prices Index mencerminkan pemindahan aras harga sebilangan produk dan perkhidmatan untuk bulan yang dilaporkan (sebulan, 3 bulan, setahun). Ia diciptakan untuk analisis dan perbandingan nilai sebilangan produk dan perkhidmatan pengguna bulan semasa terhadap nilai harga pengguna untuk bulan sebelumnya. Dalam bakul indeks produk membentuk menghampiri 44% dan perkhidmatan 56%. Ia dianggap sebagai petunjuk awal inflasi pengguna. Ia dianggap sebagai petunjuk terbaik untuk kos sara hidup. Peningkatan indeks berikut, memberi amaran mengenai peningkatan kadar faedah di dalam negara berikut, yang membawa kepada pertumbuhan kadar faedah mata wang. Petunjuk berikut dianggap sebagai salah satu daripada petunjuk ekonomi yang kerap turun naiknya di dalam pasaran Forex, pada waktu terbitannya kadar pertukaran mata wang yang terlibat mampu mencapai sehingga 50-100 pips dalam seminit.

Production Price Index

Production Price Index mencerminkan pertukaran kos sara hidup, yang mengandungi produk perindustrian sahaja. Pengiraan indeks PPI merangkumi kesemua fasa pengeluaran; bahan mentah; aras pertengahan; produk siap, serta kesemua sektor; perindustrian, perlombongan, pertanian. Ketika pengiraan indeks, harga untuk barangan dan perkhidmatan import tidak diambil kira: walau bagaimanapun, mereka mempengaruhi melalui harga import bahan mentah dan komponen. Dinamik harga perindustrian kebiasaanya dihadapan berbanding indeks CPI. Oleh itu, ia digunakan oleh sebilangan besar penganalisis sebagai petunjuk untuk meramal aras inflasi untuk masa hadapan.

Employment Cost Index

Employment Cost Index memaparkan perubahan pendapatan yang diperolehi dan bantuan pengangguran. Ia merupakan petunjuk yang amat penting untuk menilai kemungkinan inflasi di dalam ekonomi. Indek berikut dipantau secara tetap oleh Fed dan ECB ketika menentukan polisi kredit kewangan untuk masa hadapannya. Indeks berikut tidak memberi impak yang besar di dalam pasaran Forex. Jika peningkatan pada kadar faedah diramalkan, pertumbuhan nilai indeks menyebabkan pertumbuhan pada kadar pertukaran. Sebagai peraturan, sfera mengaplikasikan ECI dianggap sebagai ramaln, dimana mengandungi dua jenis utama; jangka panjang dan pertengahan.

Durable Goods Orders

Durable Goods Orders merupakan petunjuk yang memaparkan laporan pada pesanan barangan untuk penggunaan jangka panjang, dimana penggunaanya melebihi 3 tahun – perabot, kereta dan lain-lain. Berdasarkan pada industri, pesanan dibahagikan kepada 4 kategori asas - logam utama, jentera, peralatan elektrik dan pengangkutan. DGO dianggap sebagai peneraju petunjuk, oleh kerana kebanyakkan usahawan merancang pengeluaran berdasarkan pada pesanan yang dimiliki, kejatuhan DGO berlaku di atas faktor kejatuhan pengeluaran dan sebaliknya. Oleh kerana barangan tahan lama agak mahal, pertumbuhan pada pesanannya mencerminkan kesediaan pengguna untuk berbelanja. Dengan itu, pertumbuhan petunjuk ini merupakan faktor positif untuk pembangunan ekonomi dan membawa kepada pertumbuhan kadar partukaran mata wang negara. Manakala, kejatuhannya membawa kepada hasil yang bertentangan. Laporan aras indeks Durable Goods Orders diterbitkan oleh Statistical Bureau of the USA. Penerbitannya mengambil tempat pada permulaan minggu keepmat setiap bulan. Masa; New York 8:30.

Jobless Claims (Pampasan Penganguran)

Petunjuk berikut memaparkan perubahan bilangan pampasan pengangguran bagi tempoh seminggu. Hasil daripada perubahan purata 4 minggu, ia menjadi mungkin untuk merumuskan mengenai pengangguran di dalam negara berikut. Penurunan pampasan pengangguran yang stabil mencerminkan pembaikkan di dalam pasaran buruh, pertumbuhan ekonomi dan merangsang pertumbuhan Dolar. Selain itu, wujud hubuungan songsang diantara petunjuk of Jobless Claims dan Nonfarm payrolls. Di dalam situasi apabila pampasan pengangguran meningkat boleh dirumuskan, kemungkinan berlaku penurunan pada Nonfarm payrolls Index. Penerbitan indeks berikut mengambil tempat setiap Khamis pada 08:30 EST (New York).

Balance of Payments (Baki Pembayaran)

Balance of Payments merupakan laporan yang memaparkan aliran purata kewangan di dalam bentuk pembayaran dari luar negara dan ke luar negara. Jika sekiranya jumlah pembayaran yang diterima oleh negara berikut melebihi pembayaran yang dilakukan kepada negara lain dan struktur kewangan antarabangsa, baki pembayaran dianggap sebagai aktif (Positive surplus), manakala sebaliknya –pasif (negative surplus). Penyelenggaraan baki pembayaran merupakan salah satu daripada matlamat dasar makroekonomi negara. Faktor yang menggalakkan untuk peningkatan kadar pertukaran ketika dianggap positive surplus manakala penurunan- ketika negative surplus.

Productivity (Produktiviti)

Productiviti merupakan indeks yang memaparkan bilangan perubahan keluaran setiap pekerja di dalam tempoh masa tertentu. Ia dianggap sebagai petunjuk yang penting untuk menilai situasi ekonomi sesebuah negara. Sebagai contoh, ketika demonstrasi atau bencana lain bilangan mereka yang bekerja di dalam industri berkurang, sebagai hasil produktiviti setiap pekerja meningkat, dimana ia merupakan fakta yang positif. Peningkatan nilai indeks dianggap sebagai faktor positif untuk perkembangan ekonomi dan akan menyebabkan pertumbuhan Dolar.

Industrial Production Index

Industrial Production Index memaparkan kedudukan perniagaan di dalam industri- bilangan pengeluaran di dalam industri pembuatan dan perlombongan serta di dalam sektor utiliti tidak termasuk pembinaan. Ia dianggap sebagai salah satu daripada petunjuk yang penting. Ini kerana ia mencerminkan keadaan ekonomi negara. Pertumbuhan indeks membawa kepada peningkatan kadar pertukaran.

Trade Balance

Trade Balance merupakan hubungan diantara jumlah kesemua barangan eksport dan import. Jika sekiranya jumlah keseluruhan kos barangan eksport melebihi jumlah barangan import, 'trade balance' dianggap sebagai aktif (positive surplus), manakala jika import melebihi eksport ia dianggap sebagai pasif (negative surplus). Positive surplus menyatakan mengenai pertumbuhan ekonomi negara dan peningkatan kadar mata wang.

Unemployment Rate (Kadar Pengangguran)

Ia memaparkan hubung kait diantara kuantiti penganggur di dalam peratusan dan populasi umur bekerja. Ia dianggap sebagai salah satu daripada indeks makroekonomi ‘’ the market engine’’ yang penting. Oleh kerana petunjuk pekerjaan amat sukar untuk diramal, nilai yang diisytiharkan kebiasaanya tidak selari dengan nilai yang dijangkakan dan memerlukan pembetulan serta merta. Peningkatan pengangguran, seperti mana sedia maklum ia akan diikuti dengan kejatuhan kadar mata wang negara. Ia diterbitkan setiap bulan bersama-sama dengan indeks “Nonfarm payrolls”.

Import Prices (Harga Import)

Indeks berikut mencerminkan harga import untuk sebulan dan dainggap sebagai petunjuk inflasi. Selain itu di dalam pengiraannya, harga barangan dan perkhidmatan import diambil kira, harga import ia mencirikan perubahan harga runcit di dalam ‘’basket’’ barangan dan perkhidmatan. Peningkatan nilai indeks di dalam situasi menanti peningkatan kadar faedah asas membawa kepada pertumbuhan kadar pertukaran Dolar.

Export Prices (Harga Eksport)

Indeks berikut memaparkan dinamik bulanan harga eksport dan mewakili indeks inflasi. Ketika menanti kenaikkan kadar faedah, perumbuhan nilai indeks membawa kepada pertumbuhan kadar pertukaran Dolar. Ia diterbitkan setiap bulan dengan nilai Harga Import.

Retail Sales (Jualan Runcit)

Jualan Runcit memaparkan perubahan bilangan isi padu jualan di dalam sfera jualan runcit. Ia merupakan salah satu daripada petunjuk yang amat penting yang memaparkan keadaan ekonomi AS, oleh kerana permintaan pengguna tidak dianggap sebagai kuasa panduan yang amat penting. Petunjuk berikut dibahagikan kepada 2 kumpulan; ‘car sale’ dan ‘the sale of everything’.

Building Permits (Permit Pembinaan)

Petunjuk berikut memaparkan kuantiti permit pembinaan rumah baru pada pembetulan bermusim. Ia amat sensitif terhadap perubahan kadar faedah, oleh kerana pembinaan harus mengambil pinjaman bank. Statistik pembinaan dianggap sebagai penanda aras pasaran perumahan dan berkait rapat dengan pendapatan populisi. Pertumbuhan bilangan pembinaan mencerminkan pembaikkan kebajukan dan perkembangan ekonomi. Pertumbuhan nilainya memberi impak positif pada kadar pertukaran mata wang negara.

Visit Educational Center Anda boleh dapati butiran lebih lanjut mengenai dagangan CFD dan lihat contohnya di bahagian Bagaimana untuk Berdagang CFD. Lawati Pusat Pendidikan
Anda boleh mendagangkan CFD secara percuma, dengan memuat turun Platform Dagangan CFD NetTradeX. Muat turun
Adakah artikel ini bermanfaat??
LikeTidak
Sahkan teorinya dengan pelaksanaan
Buka Demo dan dapatkan bahan pendidikan dan sokongan Online dalam bahasa Anda