IFC Markets Forex Broker

Borang Aduan

Pernyataan akaun berfungsi sebagai pengesahan operasi yang dilakukan pada akaun berikut. Pernyataan akaun dihantar kepada pelanggan setiap hari. Pernyataan bulanan dikirim pada awal bulan setelah penyelesaian. Jika tidak ada sebarang aduan daripada pelanggan mengenai pernyataan akaun yang diterima, pernyataan tersebut akan dianggap disahkan oleh pelanggan.

Jika pelanggan tidak setuju dengan isi pernyataan akaun, beliau harus menghubungi syarikat melalui e-mel [email protected] paling lewat 48 jam setelah menerima pernyataan berikut, dengan memberikan penjelasan terperinci tentang nombor identifikasi masalah dan transaksi, atau isi borang Borang aduan dibawah.

Pemprosesan aduan dilaksanakan pada waktu berkerja sokongan pelanggan.